گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجوی گرامی برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل از این فرم استفاده نموده و کلیه فیلد‌های الزامی را تکمیل نمائید. یک روز کاری پس از ثبت درخواست، گواهی اشتغال به تحصیل شما در دبیرخانه دانشگاه در قبال کارت دانشجوئی تمدید شده، تحویل می‌گردد. چنانچه فیلد مربوط به آدرس را تکمیل نموده باشید ، گواهی به آدرس مورد نظر شما پست خواهد شد.

پس از ثبت درخواست، حداکثر ۱۵ دقیقه بعد در قسمت آخرین درخواست های ثبت شده می‌توانید درخواست ثبت شده خود را مشاهده کنید.

نام و نام خانوادگی (الزامی)

نام پدر (الزامی)

شماره دانشجوئی (الزامی)

رشته تحصیلی (الزامی)

نوع پذيرش (الزامی)

گيرنده نهايي گواهي (الزامی)

آدرس گيرنده نامه (​در صورت عدم مراجعه حضوري به اين آدرس پست مي شود)

تصوير کارت دانشجوئي (الزامی)